Giáo dục

Đẩy mạnh hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng cho sinh viên theo hướng mở rộng đối tượng, tăng mức cho vay đáp ứng nhu cầu thực tế.

TTXVN - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố tiếp tục phối hợp xây dựng Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên, hướng đến việc mở rộng đối tượng sinh viên được tiếp cận cũng như tăng mức cho vay. Đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố giai đoạn 2022-2025, tổ chức chiều 15/3.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

 Trong bối cảnh tự chủ đại học, điều chỉnh tăng học phí, chính sách tín dụng là một trong những giải pháp hiệu quả để sinh viên có thêm điều kiện học tập. Qua khảo sát tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trên 10% sinh viên có nhu cầu sử dụng chính sách tín dụng. Trong khi đó, mô hình đang được triển khai tại đơn vị này có quy mô rất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.

 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng cho sinh viên theo hướng mở rộng đối tượng, tăng mức cho vay đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước mắt, chương trình có thể thí điểm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đó sẽ nhân rộng đến các trường học trên địa bàn.

 “Thiết kế chính sách tín dụng cho sinh viên là cần thiết, nhưng để triển khai thực tiễn cần phải có chủ trương của UBND thành phố và sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc triển khai cơ chế đột phá, đặc thù của thành phố, như cơ chế triển khai, huy động và tạo nguồn vốn tín dụng cho sinh viên, dùng ngân sách của thành phố cấp bù cho trường hợp rủi ro mất vốn...”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố luôn coi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một phần không tách rời trong quá trình phát triển của Thành phố. Trong bối cảnh, định hướng phát triển của đất nước, Thành phố dựa trên tri thức, vai trò của giáo dục đại học nói chung, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rất quan trọng. Trên cơ sở các nội dung trong chương trình hợp tác, thời gian tới, Thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; không chỉ ở cấp Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện sẽ đặt hàng tùy theo nhu cầu, nhiệm vụ của mình.

 Riêng về chính sách tín dụng sinh viên, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố đang hoàn thiện và chuẩn bị vận hành cơ chế chính sách tín dụng mới có quy mô lớn hơn, với mục tiêu hàng chục ngàn sinh viên được tiếp cận chính sách này. Trong đó, Thành phố sẽ có cơ chế huy động đa dạng nguồn lực, từ đó mở rộng đối tượng tiếp cận chính sách. Với nguồn lực huy động này, Thành phố sẽ xây dựng quỹ tín dụng sinh viên, quỹ này để bù rủi ro và hỗ trợ lãi suất cho sinh viên vay.

 Theo kế hoạch, năm 2023 UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai các đề án: Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố  và Quản lý và sử dụng tài sản công; hỗ trợ phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Khu đô thị Đại học, gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố.

 Cùng với đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố tiếp tục phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; trong nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; thực hiện các chương trình Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thu Hoài

Xem thêm