Xã hội

Đến năm 2030, 100% hồ sơ công việc của ngành Bảo hiểm xã hội được xử lý trên môi trường mạng

Theo đó, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt ra chỉ tiêu 75% số người nhận các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiên thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

TTXVN - Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt ra chỉ tiêu, khoảng 60% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế…

TTXVN

Xem thêm