Giáo dục

Điểm mới trong tuyển sinh Đại học năm 2022

Những điểm mới trong phương án tuyển sinh đại học năm 2022 là gì ? Những nội dung trong cuộc trao đổi sau đây sẽ giúp thí sinh nắm vững quy chế và an tâm khi đăng ký xét tuyển vào đại học.

Điểm mới trong tuyển sinh Đại học năm 2022
Phòng Văn hóa - Xã Hội

Xem thêm