Xây dựng Đảng

Điện Biên: Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy và 14 Ủy viên Ban Thường vụ

Điện Biên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị để lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Sáng 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; số người được lấy phiếu tín nhiệm là 15 người. Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 104-KH/TU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu). Việc lập hồ sơ của người được lấy phiếu tín nhiệm và tiếp nhận các ý kiến đề nghị giải trình trong hồ sơ của người được lấy phiếu, đến hết ngày 28/11/2023, các hồ sơ của 15 thành viên đều được gửi đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định.

Tính đến hết ngày 5/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy không nhận được ý kiến nào đề nghị giải trình, cung cấp thêm thông tin đối với nội dung liên quan trong hồ sơ.

Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh tại hội nghị: Đây là cách để mỗi thành viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy tự soi, tự sửa những khiếm khuyết của bản thân, tự đánh giá lại năng lực của mình để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm làm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của người bỏ phiếu, không có vùng cấm và thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên tinh thần thẳng thắn, căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã nhìn nhận, đánh giá khách quan, công tâm về người được lấy phiếu tín nhiệm và ghi phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”; “Tín nhiệm”; “Tín nhiệm thấp”. Quá trình bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc các đại biểu dự họp đã bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm 15 người được lấy phiếu. Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất đạt 100%; ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên có phiếu "tín nhiệm cao" chiếm 97,78%; ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên có phiếu "tín nhiệm cao" chiếm 88,89%; ông Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" chiếm 93,33%; các đồng chí khác có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao từ 57,78% đến 88,89%.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên bầu bổ sung một đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Nhung, Chánh thanh tra Sở Công Thương tỉnh Điện Biên được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trung Kiên

Xem thêm