Xây dựng Đảng

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đoàn công tác đã nghe Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc. 
Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Ngày 13/6/2024, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Thành phố trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Nẵng qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương; nhất là những bài học kinh nghiệm rút ra. Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực: trong đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; trong khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tại chỗ; trong quy hoạch, phát triển đô thị; trong kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; trong bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong quan hệ đối ngoại; thể hiện tầm nhìn dài hạn đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.
 Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Nhờ đó, Thành phố đã đạt những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Nhất là, kinh tế của thành phố đạt được mức tăng trưởng đáng kể, giai đoạn 2021-2023 bình quân đạt 5,51%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng đều, năm 2023 đạt 4.537 USD; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ;vai trò liên kết hợp tác phát triển vùng được quan tâm chú trọng;...

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của Thành phố trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 
Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa tại Khu Công nghệ thông tin tập trung FPT, Đà Nẵng và làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH phần mềm FPT Miền Trung./.

Trịnh Quốc Dũng

Xem thêm