Quốc hội với Cử tri

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về công tác cán bộ

Thừa Thiên Huế

Đoàn kiểm tra ghi nhận, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

TTXVN - Chiều 31/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 16/7/2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Bùi Văn Cường đã thay mặt Đoàn công tác công bố quyết định, triển khai kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không phải có vấn đề gì mới kiểm tra. Nội dung kiểm tra cũng chỉ rõ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Thành ủy Huế, Thị ủy Hương Trà, Huyện ủy A Lưới, Huyện ủy Phú Lộc. Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị đã bám sát đề cương báo cáo, thể hiện đầy đủ nội dung kiểm tra. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho ý kiến. Đoàn công tác chỉnh sửa và tiếp tục thảo luận dự thảo báo cáo lần 2 tại cuộc làm việc lần này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc Đoàn đến kiểm tra trong công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo tự kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thông qua công tác thẩm tra xác minh, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả nổi bật, nhiều cách làm hay; đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ các cấp của địa phương thời gian qua (công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ).

Các đơn vị được kiểm tra có một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương về công tác cán bộ, Đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, qua kiểm tra Đoàn nhận thấy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đoàn kiểm tra đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, tham gia góp ý để Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh, trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn qua kiểm tra lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tường Vi

Xem thêm