Quốc hội với Cử tri

Thái Nguyên thông qua 15 nghị quyết, tạo cơ sở hoàn thành các mục tiêu phát triển

Thái Nguyên

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kỳ họp chuyên đề thứ 14 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng, cấp thiết như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 24/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh, nhằm thu hút được đội ngũ giáo viên và nhân viên nấu ăn hợp đồng tại các nhà trường để khắc phục một phần tỉnh trạng thiếu biên chế, quá tải về trường lớp, học sinh các cấp học, tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường mầm non công lập về nhu cầu lao động nhân viên nấu ăn; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023...

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc từ tháng 4/2023; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Văn Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do chuyển công tác.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các cấp, ngành, địa phương cần quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định; quan tâm công tác thu tiền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đặc biệt, các ngành cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, huy động, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chủ động triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống người dân./.

Trần Trang

Xem thêm