Chính phủ hành động

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định nhiều vấn đề quan trọng thúc đẩy phát triển

Hòa Bình

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội đã được đưa ra xem xét, quyết định.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 3); giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy.

Kỳ họp xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thực hiện các dự án đầu tư năm 2023; bãi bỏ nghị quyết số 239/NQ-HĐND, ngày 7/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét Nghị quyết bãi bỏ Điều 7, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 185/2022/NQ-HĐND, ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Kết luận số 42/KL-KTrVB ngày 21/8/2023 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; xem xét, thảo luận và quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Kỳ họp xem xét, thảo luận và quyết định một số vấn đề có tính cấp thiết nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, kịp thời rà soát, cập nhật, tích hợp nội dung về lâm nghiệp, đất đai trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch lâm nghiệp cấp Quốc gia, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện và các sở, ngành đã thảo luận, giải trình một số nội dung như: Quy hoạch ba loại rừng; quy trình thực hiện dự án Mường Hoa, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình; khó khăn trong việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thực tế trên địa bàn; một số nội dung liên quan đến chất lượng các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn...

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 11 nghị quyết quan trọng, liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư công, đất đai, xây dựng, nông nghiệp, nội vụ, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Vũ Hà

Tin liên quan

Xem thêm