Chỉ đạo, Điều hành

Thông qua 9 dự án có tác động lớn, là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

Ngày 29/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 để quyết định những vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư công, nội vụ, tài chính...

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Kỳ họp (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 để quyết định những vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư công, nội vụ, tài chính...

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết: Kỳ họp tổ chức để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, quyết định những vấn đề quan trọng. Đây là những chính sách, cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành của tỉnh thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tình hình mới.

Tại Kỳ họp, sau khi nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết gồm: Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố; giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh năm 2023.

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư đối với 9 dự án có tác động lớn, là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới như: Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Cường; xã Hải Hà; xã Hải Giang huyện Hải Hậu với tổng mức đầu tư khoảng 175 tỷ đồng; dự án xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Văn Lãng Nam, xã Trực Tuấn; khu dân cư tập trung và tái định cư xóm Chín, xóm Nam xã Việt Hùng đều thuộc huyện Trực Ninh với tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng; dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Vân; xây dựng khu dân cư tập trung phường Lộc Hòa thuộc thành phố Nam Định với tổng mức đầu tư trên 419 tỷ đồng; dự án Kè sông Tàu 1 đoạn từ cầu trung tâm xã đến cống Tàu xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, việc thành khu dân cư tập trung góp phần điểu chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Công Luật

Xem thêm