Văn hóa

Đổi mới để tăng tính hấp dẫn của báo, tạp chí Đảng

TP. Hồ Chí Minh

Báo, tạp chí của Đảng cần sự đồng bộ giữa đổi mới công nghệ và đổi mới đội ngũ, nâng cao chất lượng thông tin.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Thành phố, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, báo chí ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều kênh thông tin và tác động nhiều đến đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước. Trong thời đại bùng nổ thông tin, vai trò của báo giấy, các tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị và tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới. Các tờ báo, tạp chí của Đảng đã ngày càng đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, phù hợp với đa dạng đối tượng bạn đọc.

 Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị, ban, ngành và địa phương thống nhất, tiếp tục nhận thức sâu hơn nữa Kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; coi đây là tài liệu sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng; là nơi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong và là công cụ chiến đấu sắc bén về mặt tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; bám sát thực tiễn đời sống, chú trọng tính phản biện, tính đấu tranh, nhưng cần khách quan với tinh thần xây dựng, tạo động lực phát triển.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân nhận định, nhiều Đảng bộ, Chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức. Việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng dần đi vào nề nếp.

Qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay được nhân rộng. Mạng lưới phát hành báo, tạp chí của Đảng được mở rộng. Công tác phát hành tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng được chú trọng. Tại một số địa phương, đơn vị, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng có tăng qua các năm. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn những hạn chế, bất cập như: việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số Chi bộ, Đảng bộ còn mang tính hình thức. Nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy có cải tiến nhưng vẫn chưa hấp dẫn, phong phú để thu hút được độc giả, nhất là độc giả trẻ. Số lượng phát hành chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính Đảng, định hướng, chính thống, chiến đấu, dự báo, thông tin chính xác, chuẩn mực với tính hấp dẫn, chuyên nghiệp, khoa học và hiện đại. Đồng thời, báo, tạp chí của Đảng cần sự đồng bộ giữa đổi mới công nghệ và đổi mới đội ngũ, nâng cao chất lượng thông tin.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu cho rằng, thời gian tới, báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức, tạo sự thu hút, hấp dẫn với độc giả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để độc giả, người dân có thể tiếp cận với nội dung thông tin qua báo, tạp chí điện tử của Đảng. Đồng thời, báo, tạp chí của Đảng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành; sử dụng và phát huy hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng; nghiên cứu đưa Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với khu vực biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn./.

Thu Hoài

Xem thêm