Xã hội

Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Cần Thơ

82 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/6, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và sơ kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2021 - 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ luôn quan tâm, xác định thi đua yêu nước và khen thưởng là động lực, phát huy hiệu quả việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo động lực xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành động lực cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong phát triển phong trào thi đua cần tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương điển hình, các nhân tố mới. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem lại giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị sở, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…; phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước.

Từ năm 2021 - 2023, thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa, triển khai sâu rộng, các phong trào thi đua do Trung ương phát động, đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, góp phần mang lại nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển nông thôn.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt được nhiều kết quả khả quan, hàng năm chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đều đạt và vượt, hiện nay thành phố chỉ còn 0,52%, tương đương 1.916 hộ nghèo. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tích cực với các nội dung như: thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đã được toàn thành phố hưởng ứng với tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch.

Qua các phong trào thi đua của thành phố đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hiệu quả. Theo đó, ở cấp Nhà nước và cấp thành phố có lần lượt 664 và 21.727 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Dịp này, 82 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Trung Kiên

Xem thêm