Thời sự

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Cao Bằng

Cao Bằng

Cao Bằng cần tiếp tục nắm chắc tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề nổi cộm để có định hướng kịp thời.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 14/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng Bế Thanh Tịnh, trong năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo luôn có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biên soạn được 3 cuốn tài liệu (2 cuốn tài liệu học tập chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022 - 2023 và 1 cuốn tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "tự soi, tự sửa" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2022 - 2025"). Tỉnh có 2 tập thể, 4 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về "Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025", cấp tỉnh hoàn thành việc biên tập, in ấn và phát hành 2 cuốn sách; cấp huyện và tương đương tổ chức sưu tầm khai thác tư liệu nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 8 cuốn sách; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai việc nghiên cứu, biên soạn 45 cuốn lịch sử đảng bộ cấp xã (vượt 19 cuốn so với kế hoạch).

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 416 báo cáo viên, trong đó có 4 báo cáo viên Trung ương. Đến ngày 30/11/2022, toàn tỉnh tổ chức 2.300 hội nghị báo cáo viên với trên 38.000 lượt người tham dự; biên tập, phát hành 12 số Bản tin phục hội nghị báo cáo viên thường kỳ; tổ chức 1 hội nghị bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; biên tập, xuất bản 10 Bản tin thông báo nội bộ với 4.950 cuốn/kỳ, trong đó có 6 số thực hiện theo đề án mới, nhận được sự phản hồi tích cực từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực tuyên giáo được tỉnh quan tâm thực hiện theo hướng đổi mới cách thức, hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan định hướng chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy thống nhất trong toàn hệ thống, bảo đảm sự liên thông, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục năng động, sáng tạo, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo hướng chuyên sâu trên từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên giáo phải hướng về cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí - xuất bản; nâng cao chất lượng công tác khoa giáo; theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tăng cường tuyên truyền, thông tin về sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có); thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề nổi cộm để có định hướng kịp thời./.

Chu Hiệu

Xem thêm