Thời sự

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý

Hà Nội

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012, có hiệu lực ngày 1/7/2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) là luật riêng và có đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, các đại biểu cho ý kiến toàn bộ hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vào từng nội dung cụ thể như phạm vi điều chỉnh, bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo; một số nội dung trọng tâm, đặc thù vượt trội của hồ sơ dự thảo cụ thể: Tổ chức chính quyền tại Thủ đô; xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô; chính sách tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô...

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đồng quan điểm cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội; khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Thủ đô để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, có sức lan tỏa, thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá tổng thể dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có bố cục, kết cấu hợp lý, logic. Trong đó, nhiều điều luật quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế đặc thù thu hút nhân tài và những đặc thù về nguồn tài chính, chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng và nhà ở, phát triển nông nghiệp nông thôn…khá toàn diện.

Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Thảo cho rằng, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực, Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua nhưng chưa hiệu quả. Do đó, ông Phạm Ngọc Thảo đề nghị bổ sung một số nội dung trong Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm quy định sự ràng buộc giữa quyền, trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuyển dụng nhân tài, tránh việc lạm dụng chức quyền để tuyển dụng sai quy định và vụ lợi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tính tới yếu tố đặc thù và ưu tiên cho Thủ đô. Các điều luật tuy toàn diện nhưng thiếu ràng buộc, quan hệ khăng khít với nhau, đặc biệt, một số lĩnh vực còn có sự mâu thuẫn giữa tăng dân số cơ học và hạ tầng xã hội như: Giáo dục, y tế, sân chơi, nhà ở, giao thông, môi trường. Dự thảo Luật Thủ đô chưa có cơ chế đặc thù nên sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc của Hà Nội hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN) 

Bà Bùi Thị An đề nghị bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông phải đáp ứng được 75% nhu cầu của học sinh trong bậc trung học có nhu cầu học, có chính sách hỗ trợ để tất cả học sinh được tiếp cận giáo dục như hiến định... Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần đảm bảo chất lượng phòng học, triệt tiêu sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá, các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học đều tâm huyết, trí tuệ và mong muốn đóng góp cho hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được hoàn chỉnh nhất. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân trước khi trình Quốc hội.

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012 và có hiệu lực ngày 1/7/2013. Tuy nhiên, qua hơn 9 năm thi hành, việc thực hiện một số mục tiêu, giải pháp quy định được đề ra trong Luật Thủ đô còn nhiều tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực: Xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; quản lý, sử dụng đất...

Nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và khắc phục tồn tại, hạn chế cũng như tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quy định, thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại” như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra việc xây dựng Luật thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết.

Nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này bám sát 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể, mang tính đặc thù vượt trội phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô của cả nước. Các nội dung này được cụ thể hóa tại các điều từ chương II đến chương V./.

Nguyễn Thắng

Xem thêm