Thực thi chính sách

TTXVN thuộc top 5 cơ quan đứng đầu Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022

Trong các cơ quan cấp bộ và ngang bộ có dịch vụ công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vươn lên vị trí số 1.

TTXVN - Báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 13/7/2023. Trong các cơ quan cấp bộ và ngang bộ có dịch vụ công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vươn lên vị trí số 1. Trong các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không có dịch vụ công, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xếp vị trí số 1.

TTXVN
TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm