Khoa học

Dữ liệu là cơ sở thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Diễn đàn mang đến thông tin mới về chuyển đổi số, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn tại Việt Nam.Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

TTXVN-Sáng 5/7, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI”.

Diễn đàn mang đến thông tin mới về chuyển đổi số, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam Vũ Kiêm Văn phát biểu. (Ảnh: Đăng Khoa/ TTXV phát)

Tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã xác định chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời nêu rõ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 khẳng định: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước quốc tế.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam Vũ Kiêm Văn chia sẻ: Hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng phê duyệt, với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) thực hiện chương trình “Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”. Chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội nhận thức đúng đắn, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái chuyển đổi số.

Đồng thời, chương trình sẽ kết nối các đơn vị, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, tạo diễn đàn để các chuyên gia chia sẻ, tìm giải pháp về chuyển đổi số, từ đó góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong tiến trình này.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số cho biết, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế, rào cản, thách thức và khó khăn, những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, để tiến trình này đi nhanh, đúng hướng, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề của xã hội thì cần có sự đồng hành hơn nữa của mọi thành phần trong xã hội. Bởi lẽ, chuyển đổi số là câu chuyện chung; muốn thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả tốt thì phải mở rộng để tất cả cùng làm, cùng có lợi và cùng thành công.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam cần khuyến khích phát triển những nền tảng mở, dữ liệu mở, nền tảng chia sẻ trong kinh tế, dữ liệu và cơ hội. Do đó, Việt Nam cần kiến tạo cơ chế, cách thức mở, loại bỏ cơ chế đóng, định khuôn và thước đo là những yếu tố tạo rào cản quá trình chuyển đổi số.

Ông Huỳnh Long Thủ, Tổng Giám đốc VieOn chia sẻ về mô hình phân tích dữ liệu, khẳng định, Yếu tố tiên quyết trong việc triển khai dựng hệ thống dữ liệu là bảo mật thông tin dữ liệu, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin. Chính vì vậy, doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) cần chú ý xây dựng chính sách về an toàn dữ liệu nội bộ, quy định dịch vụ người dùng sản phẩm… 

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về chủ trương, chính sách và hành lang pháp lý khi tiến hành xây dựng chiến lược dữ liệu quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại nhiều tập đoàn lớn, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm từ chiến lược dữ liệu, kiến tạo giá trị sản phẩm từ dữ liệu, năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Vấn đề an toàn dữ liệu, giải pháp an ninh, bảo mật dữ liệu trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo… được các đại biểu đề cập dưới nhiều góc nhìn. Thông tin toàn cảnh về kiến tạo và thực thi chiến lược dữ liệu, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp cũng được chia sẻ tại diễn đàn./.


Ngọc Bích

Tin liên quan

Xem thêm