Khoa học

Thu hút nguồn lực đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế - xã hội

Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và công tác chuyển đổi số…

TTXVN - Tiến sĩ Dương Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau cho biết, Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và công tác chuyển đổi số…

Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền, có chính sách, phân bổ nguồn tài chính phù hợp để huy động, thu hút nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia thực hiện các hoạt động của Liên hiệp Hội các cấp tổ chức; tận dụng thế mạnh của cơ quan báo chí, mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng tri thức khoa học và công nghệ tới đội ngũ cán bộ cơ sở, nhân dân. Công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội các cấp chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông, phổ biến kiến thức; quan tâm giáo dục, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Liên hiệp Hội tỉnh đã huy động được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Qua tổ chức đi tìm hiểu thực tế từng công trình, dự án, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nhất là phát hiện những sai sót về kỹ thuật, quản lý..., từ đó cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế. Các chuyên gia, nhà khoa học tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện phản biện đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Dự án cầu qua sông Gành Hào nối huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau với huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi, đoạn từ Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng; Dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội tỉnh đánh giá, đề xuất những giải pháp khai thác lợi thế ngành Nông nghiệp để phát triển du lịch bền vững tỉnh Cà Mau; giới thiệu, quảng bá du lịch nông nghiệp đến du khách trong và ngoài tỉnh; đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn đời sống, sản xuất.

Liên hiệp Hội tỉnh còn thực hiện nhiệm vụ giám định xã hội đối với Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy, giai đoạn 2016-2020; Dự án đầu tư đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; Dự án đầu tư hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau và một số dự án, công trình liên quan đến xây dựng khu các tái định cư, xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ven biển Tây./.

Kim Há

Tin liên quan

Xem thêm