Xã hội

Gần 5.000 sinh viên tham gia học nghị quyết tại hơn 400 điểm cầu

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Lê Thị Hạnh Quyên

TTXVN - Ngày 29/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên kết nối với 410 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, bối cảnh kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ ngày càng thay đổi nhanh, mạnh mẽ hơn, đòi hỏi các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên cả nước phải quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo hơn trên chặng đường mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh xã hội tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Chính vì vậy Đại hội có khẩu hiểu hành động “Sinh viên Việt Nam - vững bản sắc - giàu khát vọng - kiến tạo tương lai - dựng xây đất nước”, thể hiện rõ sứ mệnh, mục tiêu, hiện thực hóa khát vọng, kiến tạo tương lai, giữ gìn bản sắc dân tộc, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Đại hội đã đưa ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, phân bổ đều trên các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên, đảm bảo tính toàn diện, để từ các cấp bộ Hội bám sát và cụ thể hóa  bằng hành động của đơn vị mình. Nhiệm vụ tiên quyết là các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên phải nhanh chóng lĩnh hội được đúng và đủ nội dung căn cơ, cốt lõi, nội dung mang tính đột phá, sáng tạo được đưa ra trong phương hướng, nhiệm vụ của Hội mà Văn kiện Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ mới.

Hội nghị lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội. Qua đó, các cán bộ, hội viên, sinh viên sẽ thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ công tác...

Hội nghị gồm 3 chuyên đề, trọng tâm gắn với một phong trào và 2 chương trình. Đó là các chuyên đề “Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2023 - 2028”, “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị” và “Đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam”.

Nhiệm kỳ 2023-2028 là giai đoạn quan trọng của Hội Sinh viên Việt Nam, các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên cần nỗ lực triển khai  nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.../.

Hạnh Quyên

Xem thêm