Chỉ đạo, Điều hành

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiên định phụng sự lý tưởng "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội"

TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh, kiên định trên con đường phụng sự lý tưởng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

(Ảnh minh họa: Dương Giang - TTXVN)

(TTXVN) Ngày 27/12, tại Thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 - khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; triển khai Nghị quyết Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan lâm chứng minh Hội nghị.

Các chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Hội nghị.

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 27-29/11 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông qua nhiều văn kiện quan trọng như Nghị quyết Đại hội, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 tầm nhìn 2045, suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; danh sách tấn phong giáo phẩm…

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 2, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội; chương trình Phật sự nhiệm kỳ IX; giới thiệu nội dung Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7 đã được Chính phủ thông qua. Hội nghị công bố nhân sự Hội đồng Chứng minh; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; thông qua thành phần nhân sự các Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương và một số văn kiện khác của Giáo hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung góp ý vào Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX; Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ IX và Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành phố và trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX xác định, giai đoạn 2022-2027 sẽ tập trung nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của tăng ni, phật tử; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; vững vàng kiên định trên con đường phụng sự lý tưởng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay cùng đồng bào và nhân dân cả nước phấn đấu cho mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Giáo hội Phật giáo Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Đức Phật vào mọi mặt của đời sống xã hội; đổi mới, sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử; hướng dẫn các pháp môn thực hành của Phật giáo phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng xác định, trong nhiệm kỳ IX sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống, hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, không ngừng đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội; kêu gọi tăng ni, phật tử tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào xóa đói, giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội…

Trước đó, ngày 26/12, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Xuân Khu

Tin liên quan

Xem thêm