Thời sự

Hà Nội nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội

Tính đến tháng 7/2023, thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

TTXVN - Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 7/2023, thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

TTXVN

Xem thêm