Môi trường

Hà Nội thí điểm phân chia rác thành 4 loại từ tháng 6/2024

Hà Nội

Từ tháng 6/2024, Hà Nội triển khai thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm tại 23 phường, sau đó sẽ xem xét triển khai phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố trong năm 2026.

(Nguồn: Infographics.vn)

Tin liên quan

Xem thêm