An sinh

Hà Nội: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc /TTXVN)

TTXVN - Tại Hà Nội, đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 37,3%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,98% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt trên 51 nghìn người, còn thấp so với tiềm năng. Số lượng nông dân, lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp.

Để mở rộng diện bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, đến năm 2025 có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, đến năm 2030 nâng lên khoảng 65%, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU. Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thành ủy Hà Nội xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Do đó, Thành ủy chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng trên địa bàn thành phố. Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn tài chính từ các nguồn hợp pháp để hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội thành phố cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội phải bám sát cơ sở, tuyên truyền làm rõ tính cần thiết và lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; kiên trì vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.

Mạnh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm