An sinh

[Infographics] Năm 2022: Phấn đấu đạt tỷ lệ 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Năm 2022, ngành bảo hiểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể: số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện đạt khoảng 37-38% và 31% lực lượng lao động trong độ tuổi. 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

(Nguồn: infographics.vn)
(TTXVN)

Xem thêm