An sinh

Tăng cường hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực an sinh xã hội

Thông qua các hoạt động hợp tác, năng lực cán bộ, chất lượng thực hiện chính sách an sinh xã hội của hai cơ quan, vị thế quốc tế về an sinh xã hội của hai nước đã được nâng lên.

TTXVN - “Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sẵn có với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào”, đây là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh tại buổi làm việc với Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào diễn ra ngày 25/8, tại Quảng Nam.

Tại buổi làm việc này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào đã đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 và trao đổi, thảo luận, định hướng các hoạt động hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, từ năm 1998, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác Lào trong lĩnh vực an sinh xã hội. Hai cơ quan đã có nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ, đặc biệt việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Chương trình hành động cụ thể giai đoạn 2016-2020 chính là cơ sở, định hướng cho các hoạt động hợp tác của hai cơ quan ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; đồng thời bám sát các quan điểm, định hướng của Chính phủ về quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẵn sàng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sẵn có với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào để tiếp tục thực hiện các hợp tác trong giai đoạn tới. Qua đó, tăng cường gắn kết thêm mối quan hệ bền chặt của hai cơ quan, cùng nhau phát triển, thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội đảm bảo lợi ích tối ưu cho người dân và doanh nghiệp của hai quốc gia.

Tổng Giám đốc Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào Keo Chanthavixay đánh giá cao các kết quả công tác tổ chức, thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào thời gian qua. Đồng thời, ông Keo Chanthavixay thông tin về những sắp xếp, thay đổi của Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào vừa qua, cũng như những nhiệm vụ, định hướng mới của Cơ quan này thời gian tới; trong đó tiếp tục nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thực hiện an sinh xã hội.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (do Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào thực hiện), đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) khẳng định, hai bên đã thường xuyên tổ chức nhiều đoàn đi thăm và làm việc lẫn nhau ở cả cấp cao và cấp chuyên gia nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thảo luận về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Việt Nam và Lào. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trao đổi với phía bạn kinh nghiệm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cơ cấu tổ chức của cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội. Bên cạnh các hoạt động hợp tác song phương, hai cơ quan cũng tích cực trao đổi, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác đa phương của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA).

Sau 5 năm thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào đã triển khai thực hiện 9 hoạt động hợp tác chính. Thông qua các hoạt động hợp tác, năng lực cán bộ, chất lượng thực hiện chính sách an sinh xã hội của hai cơ quan, vị thế quốc tế về an sinh xã hội của hai nước đã được nâng lên…

Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác hợp tác giữa hai cơ quan. Theo đó, trước năm 2020, đa số các hoạt động hợp tác được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên, vẫn còn trường hợp tổ chức thực hiện chậm so với kế hoạch, gây khó khăn cho việc triển khai các hoạt động tiếp theo. Hợp tác vẫn chỉ tập trung chủ yếu ở cấp Trung ương, chưa mở rộng hợp tác ở cấp địa phương…

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tại buổi làm việc, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào thống nhất tổ chức xem xét, đánh giá hiệu quả, chất lượng thực hiện Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn trước và chuẩn bị các bước để ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (do Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào thực hiện) giai đoạn 2022-2025.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về dự thảo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025. Các lĩnh vực hợp tác được xác định gồm: Nâng cao năng lực cán bộ trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội; đề xuất, tham mưu thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chia sẻ các kinh nghiệm tốt trong xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ an sinh xã hội; tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Các hình thức hợp tác gồm các hoạt động kỹ thuật và nghiên cứu chung; nâng cao năng lực cán bộ thông qua các biện pháp như tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn, trao đổi chuyên gia tham vấn, các đoàn học tập nghiên cứu khảo sát; trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực hiện chính sách, chế độ an sinh xã hội.

Thời gian tới, hai cơ quan sẽ cùng hoàn thiện Báo cáo đánh giá thực hiện Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 và thống nhất phương hướng hợp tác, hoàn thiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Lào sẽ tổ chức Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025 bên lề Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 39 - dự kiến được tổ chức tại Viêng Chăn (Lào) vào tháng 11/2022./.

Vân Phương

Xem thêm