An sinh

[Infographics] Những quy định mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động

Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động (doanh nghiệp). Qua đó, hạn chế tình trạng doanh nghiệp vi phạm, giúp quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn.

(Nguồn: infographics.vn)
(TTXVN)

Xem thêm