Thời sự

Hà Nội: Vận hành ứng dụng Zalo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân

Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đưa vào vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo kể từ ngày 10/2/2023.

Ảnh minh họa
Khánh Hòa - TTXVN

(TTXVN) Để tăng cường công tác quản lý hành chính công, đặc biệt là thiết lập, chấn chỉnh lề lối làm việc cũng như khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các cấp chính quyền Thủ đô khẩn trương bắt tay vào công việc.

Năm 2022, nhờ sự chủ động, quyết liệt và sâu sát của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đã giúp Thủ đô Hà Nội đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, dự báo năm nay do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên mọi mặt đời sống, kinh tế của thành phố sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, việc chủ động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của các sở, ngành và quận, huyện góp phần rất lớn để đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đưa vào vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo kể từ ngày 10/2/2023 với địa chỉ truy cập khai thác, sử dụng tại địa chỉ Zalo Official Acount "Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội".

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội xác định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai trên địa bàn, đơn vị; tổ chức công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện nội dung phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì vận hành kỹ thuật, đảm bảo kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị tại trụ sở UBND thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Ngoài ra, Văn phòng UBND thành phố hướng dẫn khai thác, sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng Zalo nhanh chóng, kịp thời; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác sử dụng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp. Cùng với đó là xây dựng, trình UBND thành phố ban hành quy chế quản lý, vận hành nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị đang vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở UBND thành phố tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Văn Cảnh

Xem thêm