Xã hội

Hải Dương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc

Hải Dương

Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đảm bảo đúng quy định, các vụ việc phức tạp đều được chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết kịp thời.

 Quang cảnh phiên họp.
Ảnh: Đinh Mạnh Tú

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương họp phiên thứ 6. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và tháng 4 năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại quý II năm 2024. Ban Chỉ đạo đã bổ sung, thay thế, phân công nhiệm vụ các thành viên.

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Đức Thắng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, chính quyền và cơ quan nội chính các cấp.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện nhất quán, thông suốt, cơ bản đã giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư gửi đến Ban Chỉ đạo được đảm bảo đúng quy định, các vụ việc phức tạp đều được chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết kịp thời. Công tác xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng tiến độ, tỷ lệ được giao. Việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật ngày một nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình tại địa phương, đơn vị. Căn cứ đề xuất của cơ quan thường trực và ý kiến của các thành viên, Ban Chỉ đạo nhất trí đưa 2 vụ án hình sự đã được tòa án các cấp xét xử ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 1 vụ án hình sự mới được khởi tố điều tra vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan nội chính các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với các nhiệm vụ đã được đề ra tại chương trình công tác năm 2024. Ban Chỉ đạo khắc phục triệt để các hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra tại phiên họp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp; đảm bảo việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đúng nguyên tắc “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng”; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Đinh Mạnh Tú

Xem thêm