Khoa học

Hải Phòng chuyển giao dịch lên môi trường số

Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định số chuyển đổi là “động lực” của sự phát triển, đặt ra các tiêu chí chuyển đổi số thành phố cao hơn mặt bằng chung cả nước.

Nghi thức kích hoạt Hội thảo chuyển đổi số thành phố Hải Phòng. (Ảnh:TTXVN phát)

(TTXVN) Hải Phòng đang trên đường xây dựng hình ảnh thành phố mới, năng động, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa, nghĩa vụ, quản lý chịu trách nhiệm... Trong từng bước phát triển của Hải Phòng, việc làm thúc đẩy chuyển đổi số sẽ tạo đà phát triển nhanh, bền vững cho thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chia sẻ.

* Nền tảng số

Nhận tầm quan trọng của chuyển đổi số, trên cơ sở chủ lực của Trung ương, ngày 26/10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định chuyển đổi số là “động lực” của sự phát triển thành phố, đặt ra các tiêu chí chuyển đổi số thành phố cao hơn Mặt bằng chung cả nước.

Năm 2022, thành phố xác định việc thay đổi tư duy, cách nghĩ là chuyện đầu tiên và quyết định trong hành trình chuyển đổi số của mình. Chuyển mình một cách toàn diện từ bộ máy quản lý, các doanh nghiệp và toàn bộ nhân dân thành phố. Các hoạt động mang tính chất chuyên đề, chuyên môn, chính sách thường xuyên được tổ chức, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, chuẩn bị nguồn lực và phát triển theo chỉ đạo của Trung ương .

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, thành phố đang từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi Tỷ trọng kinh tế số, phát triển xã hội số, công dân số. Những người sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố; bước đầu trong công tác xây dựng hạ tầng của các cơ quan nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các ứng dụng trên nhiều nền tảng số; xây dựng hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá chính quyền số hướng đến việc người dân được hưởng kết quả làm thay đổi số mang lại.

Hạ tầng số được cải thiện với số trạm phát sóng tăng 12%, tốc độ di động tăng khoảng 20 bậc, bước đầu có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đặt tại Hải Phòng (Mobifone khai trương Trung tâm dữ liệu tại quận Dương Kinh), Viettel, Vinaphone tăng cường trạm phát sóng 5G tại khu vực Trung tâm thành phố.

Dịch vụ công trực tuyến tăng trưởng mạnh, Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố tăng theo từng tháng (trung bình 61,2%/năm). Ủy ban công vụ quốc gia đánh giá dịch vụ công trực tuyến của Hải Phòng có tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 98%, cao nhất toàn quốc.

100% cơ quan nhà nước từ thành phố đến cấp xã, tích hợp chữ ký số chuyên dùng để thực hiện ký số văn bản điện tử, 100% văn bản được gửi trên môi trường mạng. Khai báo Hải quan điện tử tăng hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia (thời gian tiếp nhận, thông quan đối với tờ khai luồng xanh từ 1-3 giây). Các bệnh viện phát triển phần mềm Quản lý bệnh viện, kết nối dữ liệu liên thông với Cổng thông tin Giám định Bảo hiểm xã hội.

Là một trong số các sở, ngành đầu tiên trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Hải Phòng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho biết, ngành Giao thông Vận tải xác định "Chuyển số là chuyển đổi nhận thức, mà trước tiên lãnh đạo phải là người đi tiên phong”.Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, Sở Giao thông Vận tải tải mạnh định dạng tập trung phát triển chuyển đổi số trong 4 hoạt động chính bao gồm:Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo trì kết hạ tầng giao thông; từng bước hiện đại hóa Trung tâm Điều hành giao thông, đô thị thông minh; nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát giao thông công cộng; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Đối đầu với ngành Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, Tiến sĩ Phan Huy Thục cho biết, chuyển đổi số đã mang lại những lợi ích kép khi vừa đóng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vừa phòng , chống dịch COVID-19. Hiện nay, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đều có hệ thống máy chủ, kết nối mạng LAN và có đường truyền internet tốc độ cao FTTH. Hệ thống máy chủ và máy tính là các trang đơn vị được tùy chỉnh theo quy định của từng mô bệnh viện; 100% bệnh viện ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng thành công: Quản lý bệnh nhân điều trị nội ngoại trú, quản lý cận lâm sàng; quản lý dược và vật tư y tế, thanh toán viện phí áp dụng trong hóa đơn điện tử, kê đơn thuốc điện tử ngoại trú, nội trú, hệ thống truy xuất số và hiển thị số tự động qua màn hình LED; kết nối dữ liệu liên thông với Cổng thông tin Giám định Bảo hiểm xã hội.

* Tạo phát triển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho rằng, từ kết quả ấn tượng đã đạt được, có thể thấy, thành phố từng bước chuyển đổi số thành công, đặt nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu trong năm 2023 and những năm tiếp theo.

Theo đó, về phát triển chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được xác định rõ ràng, xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 70% hồ sơ công việc tại cơ quan thành phố; 60% hồ sơ công việc cấp huyện và 40% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (ngoại trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 80% công việc báo cáo được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước thành phố có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Đối với phát triển kinh tế số, thành phố phấn đấu kinh tế số chiếm 15% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 11%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 15%.

Về phát triển xã hội số, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 90% số hộ, 95% xã, phường, thị trấn; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G. Hải Phòng phấn đấu phổ biến điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, cung cấp danh số trên nền tảng di động cho tối thiểu 30% người dân đang sống và làm việc trên đó địa bàn thành phố.

Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, Tiến sĩ Phan Huy Thục chia sẻ, để phát huy vai trò của mình, bắt kịp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như thành phẩm y học tiên tiến, ngành Y tế cần nỗ lực rất nhiều. Trong giai đoạn tới, Sở Y tế xây dựng kế hoạch chuyển đổi số để khai thác trong toàn ngành với 21 nhiệm vụ, thúc đẩy tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là người đứng đầu đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Ngành Y tế tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chuyển đổi số là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển trước, vào năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Sở Y tế đề nghị, Bộ Y tế sớm ban hành, hướng dẫn nền tảng số lĩnh vực y tế cho các địa phương có cơ sở liên tục phát triển, ví dụ nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, nền tảng khám bệnh điện tử. Sở đề nghị UBND thành phố Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian tiếp tục hỗ trợ Sở triển khai nhiệm vụ chuyển đổi giai đoạn 2022-2025.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho rằng, cần phân công nhiệm vụ rõ ràng công việc chuyển đổi số cho từng đơn vị cũng như thành lập nhóm có nhiệm vụ chuyên biệt thực hiện đề án, dự án chuyển đổi số một cách xác định. Cùng với đó, hệ thống việc làm nhất tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số sao cho thật dễ hiểu, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm