Khoa học

Bình Thuận tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ

Bình Thuận

Việc tôn vinh các trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ nhằm ghi nhận công lao và thành tích của đội ngũ có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tôn vinh các nhà tri thức tiêu biểu về Khoa học công nghệ. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

(TTXVN) Sáng 24/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ tôn vinh Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ 3, năm 2022.

Có 7 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trí thức tiêu biểu đã được vinh danh. Đây là những cá nhân có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học ở nhiều lĩnh vực như y tế, thủy sản, nông nghiệp… được triển khai áp dụng thực tiễn ở Bình Thuận, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội; thiết thực góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Các giải pháp, sáng kiến này đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có giải pháp, công trình khoa học đạt giải tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật, các giải thưởng về kho học công nghệ...

Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Hội đồng xét chọn Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận được 12 hồ sơ của trí thức đăng ký tham gia xét chọn. Hội đồng đã tổ chức tổng hợp, phân loại và xét chọn các hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính chính xác, công khai và đánh giá, ghi nhận đúng mức đóng góp của những trí thức đã đăng ký.

Việc tôn vinh các trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và thành tích của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Từ đó, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp phần xây dựng Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là 7 trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2022. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển và dần khẳng định được vai trò vị trí trong xã hội, đặc biệt là trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị các cấp, ngành tăng cường triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Cùng với đó, đội ngũ trí thức cũng phải nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình, tích cực đổi mới tư duy và năng động, nhanh nhạy tiếp thu các thành tựu khoa học và kỹ thuật mới, đầu tư nghiên cứu để có nhiều sáng kiến, công trình khoa học áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống; góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.


Hồng Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm