Khoa học

Hưng Yên phấn đấu 100% sản phẩm OCOP được cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc

Hưng Yên

Hưng Yên phấn đấu đạt 50% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông lâm thủy sản... được hướng dẫn kiến thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc tiêu chuẩn quốc gia.

Gian hàng trưng bày sản phẩm cam và nông sản tiêu biểu, được dán nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng như: Cam, bưởi, mật ong, long nhãn… (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

(TTXVN) Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 100% sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Trước mắt, giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh hỗ trợ áp dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho trên 50% sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định.

Từ nay đến năm 2025, Hưng Yên phấn đấu đạt 50% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực nông lâm thủy sản, giống cây trồng, vật nuôi, thực phẩm và dược phẩm được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kiến thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nâng cao nhận thức, lợi ích của việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nhận biết hàng thật, hàng giả.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoàn thiện, phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia./.

Đỗ Huyền

Xem thêm