Xã hội

Hải Phòng: Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, ngày trực

Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng có văn bản chấn chỉnh việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực.

TTXVN - Ngày 29/4, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản số 963 /UBND - NCKTGS về việc chấn chỉnh việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/10/2018 của UBND thành phố về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, UBND thành phố Hải Phòng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã cơ bản chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, theo phản ánh vẫn còn hiện tượng một số thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự tụ tập uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực, đặc biệt có trường hợp uống rượu, bia đến 3 - 4 giờ chiều của ngày làm việc.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để đơn vị có người vi phạm.

Chủ tịch UBND thành phố phân công các Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thuộc lĩnh vực theo dõi nghiêm túc thực hiện quy định trên; thường xuyên kiểm tra, hoặc đột xuất kiểm tra kỷ luật, kỷ cường công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố các trường hợp vi phạm, làm cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động; bình xét thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm