Thời sự

Hậu Giang: Các phong trào thi đua gắn liền với thực tiễn địa phương

Hậu Giang

Công tác khen thưởng hàng năm của tỉnh Hậu Giang thực hiện đúng người, đúng việc, đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh: Phạm Duy Khương - TTXVN

Ngày 28/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá, sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua không chỉ gắn liền với thực tiễn địa phương, góp phần động viên người dân, cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, mà còn cụ thể hóa thành hành động, đáp ứng yêu cầu công tác khen thưởng trong tình hình mới. Công tác khen thưởng hàng năm của tỉnh thực hiện đúng người, đúng việc, đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, việc bình xét khen thưởng của tỉnh thực hiện khách quan, công bằng, có tính thuyết phục và sức lan tỏa cộng đồng; luôn quan tâm khen thưởng đột xuất, khen thưởng những tập thể nhỏ, những người lao động trực tiếp.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị các đơn vị, các cấp, các ngành tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần "đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng" của tỉnh để triển khai động bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, cá nhân; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Năm 2024, Hậu Giang tiếp tục thi đua sôi nổi, sâu rộng; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của tỉnh. Theo đó, Hậu Giang đặt mục tiêu: "Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xuất nhập khẩu; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội; cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội".

Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Hậu Giang cho các tập thể.
Ảnh: Phạm Duy Khương - TTXVN

Năm 2023, toàn tỉnh Hậu Giang có 106 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua vinh dự nhận được các hình thức khen thưởng cao quý cấp Nhà nước; hơn 4.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, trong đó khen thưởng cho 2.065 người trực tiếp lao động, sản xuất.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, các cụm, khối thi đua còn tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024./.

Phạm Duy Khương

Tin liên quan

Xem thêm