Thời sự

Nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng

Đồng Nai

Trong 5 năm qua, Bệnh viện Quân y 7B, Cục Hậu cần, Quân khu 7 có 14 đề tài nghiên cứu khoa học và một sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào quá trình điều trị cho bệnh nhân đạt hiệu quả tốt.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7B trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.
Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

TTXVN - Chiều 10/5, tại Đồng Nai, Bệnh viện Quân y 7B, Cục Hậu cần, Quân khu 7 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Theo Bệnh viện Quân y 7B, giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng đã xây dựng, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn bệnh viện. Nét mới trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là lựa chọn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến hướng vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nơi khó khăn, gian khổ; tập thể, cá nhân hoạt động tích cực trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, Bệnh viện có 28 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp cơ sở; một tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Cục Hậu cần và Quân khu.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 7B phát huy ý thức, trách nhiệm trong quá trình khám, chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai thành công, góp phần kịp thời cấp cứu nhiều ca bệnh nguy hiểm.

Phong trào nghiên cứu khoa học diễn ra sôi nổi, trong 5 năm qua, bệnh viện có 14 đề tài nghiên cứu khoa học và một sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào quá trình điều trị cho bệnh nhân đạt hiệu quả tốt.

Bệnh viện Quân y 7B xác định phương hướng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029 là phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội, đơn vị, ý chí quyết chiến, quyết thắng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Chủ nhiệm Hậu cần Quân Khu 7 ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc Bệnh viện Quân y 7B đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tâm đề nghị, thời gian tới, Bệnh viện Quân y 7B quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động và xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ, đưa thi đua trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Phong trào thu đua quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của bệnh viện và của từng khoa, ban. Huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, trở thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và diễn tập bảo đảm quân y, thực hiện nhiệm vụ thu dung, khám, điều trị, tiếp tục thực hiện phương châm coi người bệnh như người nhà, người thân của mình.

Chủ nhiệm Hậu cần Quân Khu 7 lưu ý, trong triển khai, tổ chức phong trào thi đua phải tích cực đổi mới nội dung, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; coi trọng công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt tạo không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả cao. Gắn chặt phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cái tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám và điều trị bệnh…

Dịp này, Bệnh viện Quân y 7B đã khen thưởng 5 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng./.

Lê Xuân

Xem thêm