Thời sự

Phú Thọ, Sơn La: Khẩn trương sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình

Phú Thọ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Phú Thọ, Sơn La.

TTXVN - Ngày 9/5, tại Phú Thọ, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra, đôn đốc công việc này của tỉnh Phú Thọ và Sơn La.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết, tỉnh đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, tỉnh có 3 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh; 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp  có yếu tố đặc thù nên đề nghị lùi thời gian sắp xếp các huyện, xã này vào giai đoạn 2026-2030.

Phú Thọ đã xem xét, nghiên cứu bảo đảm việc sắp xếp phù hợp với quy hoạch tỉnh, dựa trên các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, số công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 còn nhiều, đồng thời thực hiện chủ trương chính sách tinh giản biên chế đã tạo áp lực, gây khó khăn cho địa phương trong bố trí, giải quyết cán bộ, công chức cấp xã ở đơn vị hành chính mới, nên cử tri ở nhiều địa phương còn băn khoăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cũng đề nghị Trung ương cần có có chính sách đãi ngộ đặc thù trước khi sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau sắp xếp. Trên cơ sở những ý kiến góp ý của Đoàn công tác, Phú Thọ sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ phương án để hoàn thiện gửi Bộ Nội vụ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh có 3 đơn vị hành chính cấp xã bắt buộc phải sắp xếp. Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, xây dựng Chương trình phát triển đô thị và Đề án phân loại đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp.

Tuy nhiên,Sơn La là tỉnh miền núi, các đơn vị hành chính bị chia cắt bởi các núi đá, mật độ dân cư, trình độ phát triển và cơ sở hạ tầng không đồng đều, nhiều dân tộc cùng sinh sống,... Việc triển khai lập Đề án phân loại đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cần thực hiện tuần tự, nhiều quy trình, nhiều bước, tốn nhiều thời gian, cần tập trung nguồn lực… Do đó, ông Lê Hồng Minh cho rằng, việc yêu cầu các đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp phải có hồ sơ Đề án phân loại đô thị trước khi trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là rất khó đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương đặt ra (thời hạn gửi hồ sơ Đề án về Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 30/6/2024).

UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, sớm thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Sơn La để tỉnh triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ quy định.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị thành viên trong đoàn tổng hợp các ý kiến, gửi đến cơ quan chức năng để phối hợp với hai tỉnh Phú Thọ, Sơn La giải quyết triệt để các vấn đề liên quan; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án theo đúng lộ trình; thực hiện đúng nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính. Đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trừ trường hợp nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên. Việc đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri.  Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng quy định.

Về trình tự, thủ tục xây dựng các hồ sơ, đề án, Thứ trưởng đề nghị UBND hai tỉnh Phú Thọ, Sơn La thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về việc “Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, tôn trọng kiến nghị hợp lý của các địa phương về các đặc thù của từng vùng, miền, địa bàn trong cả nước; rút gọn và thực hiện đồng thời các quy trình, thủ tục để bảo đảm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”. UBND các tỉnh, thành phố có thể tiến hành đồng thời việc hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn với việc xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Khi trình Chính phủ các Đề án này cần bảo đảm đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục.

Thứ trưởng đề nghị hai tỉnh Phú Thọ, Sơn La khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 để gửi Bộ Nội vụ; bảo đảm hoàn thành trước tháng 9/2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I/2025./.

Toàn Đức

Tin liên quan

Xem thêm