Thời sự

Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược

Quảng Ninh

Tỉnh chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế số gắn với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Năm 2024, Quảng Ninh phấn đấu duy trì liên tục một thập kỷ đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số.
Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Với chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu cụ thể đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 10%, duy trì liên tục một thập kỷ đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược; trong đó chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế số gắn với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp; giải quyết nút thắt về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số để đáp ứng cho yêu cầu phát triển; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.

Quảng Ninh tập trung thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là những khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ như Đông Mai, Sông Khoai, Bắc Tiền Phong (thị xã Quảng Yên), Việt Hưng (thành phố Hạ Long), Hải Hà (huyện Hải Hà).

Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất, bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng suất, sản lượng các sản phẩm, tạo đột phá hơn nữa trong thu hút đầu tư, trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số.

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo. Tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các dự án khởi công mới đã bố trí vốn đầu năm 2024.

Về nhiệm vụ “phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, tỉnh tập trung phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra 6 giá trị nhận diện riêng về mình, đó là: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”. Đây là kim chỉ nam để các cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hướng tới thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết riêng về phát triển văn hóa, con người.

Năm 2023, Quảng Ninh đạt tốc độ trưởng kinh tế là 11,03% và là năm thứ 9 liên tiếp (2015-2023) tăng trưởng ước đạt 2 con số, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, môi trường; GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Quý I/2024, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Quảng Ninh vẫn giữ vững đà tăng trưởng GRDP của địa phương là một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc, đạt 8,79%./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm