Chỉ đạo, Điều hành

Hậu Giang đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Hậu Giang

Hậu Giang triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/1, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024.

Theo đó, Hậu Giang tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hậu Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU ngày 16/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Tỉnh triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh tập trung các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; mở rộng các vùng chuyên canh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định và có sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; triển khai hiệu quả Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh cho người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Năm 2024, Hậu Giang đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: kết nạp 1.150 đảng viên; Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra; số hộ có đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 82,60%; tổ chức cơ sở của các đoàn thể vững mạnh đạt trên 85%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính (PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS) và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (VIET NAM ICT INDEX) cao hơn năm 2023.

Tỉnh đặt kế hoạch tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 là 7,5%, trong đó khu vực I tăng 3%, khu vực II tăng 11,62%, khu vực III tăng 7,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 88,84 triệu đồng.

Năm 2023, kinh tế tỉnh Hậu Giang tiếp tục là điểm sáng của khu vực và cả nước, tăng trưởng mạnh mẽ với 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,27% (đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 2 cả nước).

GRDP bình quân đầu người 80,33 triệu đồng (kế hoạch là 75,49 triệu đồng), tăng 21,34% so với cùng kỳ, vượt 6,41% kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo đúng định hướng: giảm tỷ trọng khu vực I (còn 21,95%, giảm 2,01%); tăng khu vực II (35,68%, tăng 5,44%); khu vực III là 34,37%.../.

Duy Ba

Tin liên quan

Xem thêm