Môi trường

Hậu Giang thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hậu Giang

Hậu Giang đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tất cả các văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

TTXVN - Ngày 20/3, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã yêu cầu các ngành, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn trong chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường; tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức, ứng dụng số trong dân cư.

Cùng với đó, ngành Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị chu đáo để liên thông, trước mắt chuyển đổi số hiệu quả trên lĩnh vực như quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai. Các ngành, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp con người phù hợp công việc trong chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tất cả các văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên môi trường mạng; 100% đơn thư và khiếu nại đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trong Hệ thống quản lý công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh.

Cùng với đó, 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động; 50% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động.

Tỉnh Hậu Giang đề ra nhiều giải pháp như nghiên cứu, áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường số.

Tỉnh đồng thời hoàn thiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường.

Tỉnh đã có quy chế về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tổ chức, cá nhân điền các mẫu đơn trực tuyến, đính kèm các giấy tờ liên quan (được chứng thực điện tử từ bản chính) và gửi hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống. Cán bộ tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống và gửi Phiếu hẹn trả kết quả qua Hệ thống.

Đến nay, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, tỉnh Hậu Giang thực hiện kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận”, đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình và thống nhất mô hình, cách thức triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục quy định, Hậu Giang đang rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình với hai thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính./.

Hồng Dân

Xem thêm