Chỉ đạo, Điều hành

HĐND thành phố Hải Phòng thông qua 7 Nghị quyết quan trọng

Hải Phòng

Để 7 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp được triển khai hiệu quả, HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Quang cảnh kỳ họp.
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

TTXVN - Chiều 15/4, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 2 được tổ chức trong năm 2024 nhằm kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố Hải Phòng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị 3 nội dung: Thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045 làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là Đồ án có ý nghĩa rất quan trọng, quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên là điều kiện tiên quyết để hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

HĐND thành phố thông qua Nghị quyết Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư công để ưu tiên cho các dự án quan trọng của thành phố; các Nghị quyết về danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các dự án, làm cơ sở cho các địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trong năm 2024.

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu.
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập, để 7 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp được triển khai hiệu quả, HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, trong đó, lưu ý các ý kiến nêu trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và tổ chức thực hiện trong Nghị quyết.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng./.

Minh Huệ

Xem thêm