Thực thi chính sách

Đội ngũ trí thức luôn khát vọng xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển

Các đại biểu cũng đề nghị thành phố sớm ban hành “Quy chế xét chọn, biểu dương, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; sớm triển khai nghiên cứu thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng...

Các nhà trí thức khoa học và công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

TTXVN - Ngày 12/4, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm. Thường trực Thành ủy Hải Phòng cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đại diện cho hơn 50.000 trí thức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực sự nghiệp công tác khác của thành phố.

Đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tập trung vào các nội dung: đề nghị Thành ủy tăng cường hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền đối với đội ngũ trí thức, xem đây là nhiệm vụ có tính chiến lược trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu đề nghị thành phố nghiên cứu rà soát, đánh giá lại, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chủ trương, cơ chế chính sách bảo đảm toàn diện, đồng bộ, công bằng, hiệu quả về thu hút, tuyển dụng - sử dụng, trọng dụng - tôn vinh, đãi ngộ - đào tạo, phát triển, tạo điều kiện để trí thức có tài năng, chất lượng cao trong và ngoài thành phố cống hiến, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số.

Các nhà trí thức khoa học và công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Các đại biểu cũng đề nghị thành phố sớm ban hành “Quy chế xét chọn, biểu dương, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; sớm triển khai nghiên cứu thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng và các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung phù hợp với thành phố, từ đó tạo môi trường thuận lợi để thực hiện chính sách thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia khoa học và công nghệ trong và ngoài nước tới làm việc...

Đề cập đến nội dung xây dựng đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, gắn với sự phát triển của thành phố Hải Phòng và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm tăng cường các chính sách đặc thù, chế độ đãi ngộ, tôn vinh, trọng dụng thu hút đội ngũ, trí thức khoa học - công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài làm việc tại Hải Phòng, nhất là chính sách tuyển dụng, chế độ tiền lương, tạo môi trường làm việc, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, Hải Phòng cần đưa ra dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế của thành phố nói chung và kinh tế biển nói riêng, xác định cơ cấu việc làm, từ đó có cơ chế, chính sách mới, đặc thù, phù hợp hơn để phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tình hình mới. Thành phố tiếp tục đầu tư và tạo đột phát trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp và các trường, viện nghiên cứu tham gia sâu rộng hơn nữa trong Kế hoạch nghiên cứu của thành phố; khuyến khích và có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước ký kết trực tiếp với các nhà khoa học, trường, viện trong các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nội địa hóa công nghệ để cạnh tranh với nước ngoài...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phấn khởi, tự hào vì thành phố có đội ngũ trí thức rất mạnh mẽ, đông đảo, tâm huyết, trách nhiệm và luôn khát vọng xây dựng thành phố phát triển. Theo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố cần sự chia sẻ, đồng hành và giúp sức của đội ngũ trí thức; mong muốn các chủ trương, định hướng lớn của thành phố sẽ được đội ngũ trí thức thảo luận, tranh luận, phản biện về tính đúng đắn, về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để tìm ra con đường ngắn, nhanh nhất, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững. Thành phố đặt hàng các nhà khoa học, giới trí thức về những sản phẩm, những công trình hay những ý tưởng, giúp lãnh đạo thành phố nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các ngành, cấp, trong đó vai trò chủ trì điều phối, tham mưu là Sở Khoa học và Công nghệ, quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những đề xuất của các Hội, câu lạc bộ, nhà trí thức./.

Nguyễn Thị Minh Huệ

Xem thêm