Môi trường

Hiệu quả công tác xử lý vi phạm về động vật hoang dã

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên phát hành báo cáo thường niên “Hiệu quả công tác xử lý vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo”.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên phát hành báo cáo thường niên “Hiệu quả công tác xử lý vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo”, đánh giá các nỗ lực của cơ quan chức năng 62 tỉnh, thành phố trong việc tiếp nhận, xử lý các vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo trong năm 2021 (trừ tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận vi phạm).

Kể từ năm 2020, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên bắt đầu tiến hành hoạt động này hàng năm trong đó đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm về động vật hoang dã tại từng địa phương cụ thể đặt trong tương quan so sánh với các địa phương khác hay mặt bằng chung của cả nước.

Kết quả phân tích được báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để lãnh đạo các địa phương nắm rõ được hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các vi phạm về động vật hoang dã trên địa bàn so với tình hình chung của cả nước.

Trong năm 2021, tỷ lệ phản hồi trung bình với các vi phạm do người dân thông báo trên cả nước vẫn tiếp tục cao, đạt 97%, tương tự tỷ lệ trung bình được ghi nhận trong năm 2020 là gần 98%.

Mặc dù vậy, tỷ lệ xử lý thành công các vụ vi phạm về động vật hoang dã nói chung và đặc biệt là tỷ lệ xử lý thành công các vụ liên quan đến động vật hoang dã còn sống đều giảm so với năm 2020.

Xử lý động vật hoang dã
Nguồn: EVN

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do tác động của dịch COVID-19 dẫn đến sự chậm trễ trong công tác xử lý thông tin vi phạm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng các địa phương cũng cần tiếp tục cải thiện năng lực xử lý các vi phạm về động vật hoang dã được người dân thông báo để đạt được tỷ lệ thành công cao hơn trong những năm tới.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên chia sẻ: “Tỷ lệ phản hồi trung bình đạt 97% là một kết quả rất khả quan, thể hiện cơ quan chức năng các địa phương đã quan tâm và tích cực “lắng nghe” cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, chúng ta cần làm tốt hơn nữa để đạt được tỷ lệ xử lý thành công cao hơn.

Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ xử lý thành công hơn 50% các vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo để cho thấy pháp luật đang được thực thi, tạo tính răn đe tốt hơn cho những đối tượng đã và đang có ý định vi phạm”. 

Là địa phương đứng đầu cả nước trong nỗ lực xử lý vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo, Đà Nẵng đạt kết quả toàn diện trên mọi tiêu chí đánh giá, với tỷ lệ phản hồi báo cáo vi phạm đạt 100%, tỷ lệ xử lý thành công các vi phạm là 52,9% và tỷ lệ xử lý thành công vi phạm liên quan đến động vật hoang dã còn sống đi đầu cả nước đạt 80%. 

vi phạm về động vật hoang dã
Ảnh: TTXVN

Bên cạnh Đà Nẵng, Thanh Hóa là tỉnh có tỷ lệ xử lý thành công các vi phạm về động vật hoang dã nói chung cao nhất trên cả nước, đạt mức trên 82%. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương ghi nhận số vụ vi phạm về động vật hoang dã được người dân thông báo cao nhất cả nước.

Mặc dù cơ quan chức năng ở hai thành phố, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đã tích cực phản hồi các vi phạm về động vật hoang dã được người dân thông báo, hiệu quả công tác xử lý tại hai thành phố lớn vẫn chưa đạt mức kỳ vọng.

Đáng chú ý, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc nói chung là 15,9% và tỷ lệ xử lý thành công đối với vi phạm liên quan đến động vật hoang dã còn sống chỉ đạt 15,8%, đều dưới mức trung bình của cả nước.

Trong khi ghi nhận những thành công và nỗ lực của nhiều tỉnh, thành phố trong việc xử lý tội phạm về động vật hoang dã, báo cáo này cũng khuyến khích các cơ quan chức năng phản hồi nhanh chóng và hiệu quả khi xử lý các tin báo vi phạm cũng như áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm khắc với các đối tượng vi phạm trong mọi trường hợp./. 

Lý Thị Thanh Hương

Xem thêm