An sinh

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng, lan tỏa mô hình hay trong phát triển kinh tế

Hậu Giang

Các mô hình mới của Hội được xây dựng, tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

TTXVN - Chiều 21/12, tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2023; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh; sơ kết 3 năm thực hiện Dự án thành phần số 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá, các cấp Hội đã thực hiện tốt phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tham gia chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội; lan tỏa được nhiều mô hình hay trong phát triển kinh tế.

Các cấp Hội cũng làm tốt công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền; tích cực tham gia đóng góp chính sách, chủ trương của tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ các cấp; nội dung, hình thức hoạt động ngày càng thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại do phụ nữ làm chủ; khơi dậy khát vọng phát triển để phụ nữ tự tin trong phát triển kinh tế; tăng cường hợp tác, liên kết tạo ra những mô hình sản xuất lớn, trên cơ sở đó, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tăng cường phản hồi các chính sách nhất là chính sách liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đổi mới nội dung sinh hoạt, tổ chức các phong trào phải trên tinh thần “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, tránh hình thức trong hoạt động hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, năm 2023, các cấp Hội đã sáng tạo trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với tâm tư, nguyện vọng phụ nữ và điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự gắn kết giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tranh thủ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho hoạt động của các cấp Hội đạt hiệu quả.

Cán bộ Hội các cấp phát huy tốt nội lực, quyết tâm, nhiệt tình, đổi mới và chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các đề án, nội dung, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội được triển khai và thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Hội và đảm bảo kế hoạch đề ra. Các mô hình, phần việc của Hội, đặc biệt là các mô hình mới cũng được xây dựng, tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua của Hội LHPN tỉnh (Ảnh: Hồng Thái/ TTXVN)

Trong năm, các cấp Hội tổ chức trên 6.670 cuộc tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, gắn với phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với trên 181.310 lượt người tiếp cận; phối hợp, vận động xã hội hóa tặng gần 40.000 phần quà, vận động xây dựng và bàn giao 5 cầu giao thông nông thôn; 91 mái ấm tình thương; trao 2.447 suất học bổng, 14 xe đạp, tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục duy trì các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế và thành lập mới các mô hình; trao sinh kế, hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 246 phụ nữ với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng được 20 tuyến đường, trồng 7.650 cây hoa cảnh; các cấp Hội phát động thực hiện 67 tuyến đường, trồng 98.195 cây hoa cảnh; tổng chiều dài các tuyến là trên 66 km.

Trong thực hiện Dự án thành phần số 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc đạt từ 60 – 70% chỉ tiêu. Kinh phí thực hiện dự án năm 2023 là 652 triệu đồng, hiện cấp tỉnh đã giải ngân đạt 100%, cấp huyện đang triển khai các hoạt động và đang trong quá trình giải ngân./.

Hồng Thái

Xem thêm