Xã hội

Hoàn chỉnh các phương án, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hà Nội

Theo báo cáo, Tiểu ban điều hành - an ninh đã phối hợp với các tiểu ban trực thuộc Ban tổ chức để xây dựng dự thảo Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các hoạt động triển lãm...

TTXVN - Tiếp tục chuẩn bị chu đáo cho Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, sáng 4/5, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm đã làm việc với Tiểu ban điều hành - an ninh.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm chủ trì Hội nghị làm việc với Tiểu ban điều hành - an ninh.
Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo, Tiểu ban điều hành - an ninh đã phối hợp với các tiểu ban trực thuộc Ban tổ chức để xây dựng dự thảo Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các hoạt động triển lãm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, sát tình hình thực tế và yêu cầu của Ban tổ chức; phối hợp với Cục Đối ngoại tập huấn sĩ quan liên lạc, phiên dịch phục vụ triển lãm. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng và điều chỉnh kế hoạch bay chào mừng triển lãm; thẩm định kế hoạch tập luyện kịch bản trình diễn phục vụ triển lãm của Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, thành viên tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực phối hợp với các tiểu ban và lực lượng liên quan xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn. Trong đó, có việc khảo sát khu vực triển lãm, xây dựng quy định tổ chức bảo đảm cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia phục vụ triển lãm đúng chương trình, kế hoạch, an toàn; kiểm soát an ninh, an toàn các khu vực tổ chức triển lãm, nơi lưu trú của đoàn khách quốc tế...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của triển lãm, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, Tiểu ban điều hành - an ninh tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh các phương án tối ưu, tổ chức hiệp đồng các lực lượng, tăng cường phối hợp, nỗ lực ở mức cao nhất, đảm bảo cho thành công của triển lãm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, công nghiệp quốc phòng nói riêng./.

Hồng Pha

Tin liên quan

Xem thêm