Giáo dục

Hoàn thiện mạng lưới trường, lớp gắn với đổi mới chương trình giáo dục

Hậu Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết, năm học 2023-2024 được triển khai đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

TTXVN - Chiều 5/3, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024 và trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tặng các giáo viên.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2023-2024. Các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng mối liên kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành đoàn thể để huy động nguồn lực tham gia phát triển giáo dục, đặc biệt cần quan tâm tuyên truyền khẳng định giá trị cao quý của nghề; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (về chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045); Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang (về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030).

Cô giáo Lê Thị Bích, Trường Tiểu học Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh Hậu Giang có 320 trường từ Mầm non đến Trung học Phổ thông; 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thị xã, thành phố và 75 Trung tâm Học tập cộng đồng. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, toàn tỉnh có 75/75 xã và 8/8 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về phổ cập giáo dục tiểu học có 75/75 xã và 8/8 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tỉnh có 5/75 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 2, 70/75 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3; 2/8 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 2, 6/8 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3... Toàn tỉnh có 75/75 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 8/8 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, năm học 2023-2024 được triển khai đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Học kỳ I năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Hậu Giang đã huy động học sinh từ cấp học mầm non đến các cấp học phổ thông đạt 98,79%. Đầu năm học, các đơn vị vận động học bổng, tập, sách, dụng cụ học tập, cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập với tổng kinh phí trên 11,6 tỷ đồng.

14 nhà giáo vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp học gắn với chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”, xây dựng và hoàn thiện dữ liệu ngành; tăng cường các điều kiện thực hiện chuyển đổi số và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Dịp này, 14 nhà giáo có thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo vinh dự đón nhận danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”; 3 tập thể có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang./.


Nguyễn Hằng

Xem thêm