Thời sự

Hội Cựu chiến binh các cấp đa dạng hóa hình thức thi đua - khen thưởng

Hội Cựu chiến binh các cấp huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm, góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ".

Quang cảnh buổi làm việc.
Ảnh: Nguyễn Cường 

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng đối với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, thông qua công tác kiểm tra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nắm tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đánh giá việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, tỉnh phát động; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đề ra các giải pháp đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; việc tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; về tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng…

Thông tin về kết quả công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Hồ Bá Vinh cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương; kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024)... Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm, góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp Hội thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm đúng cơ cấu, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế từ năm 2022 đến nay; các mô hình, điển hình về các chương trình phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo…; mô hình, điển hình về tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý đối với hội viên cựu chiến binh; đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị để triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng năm 2022./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm