Quốc hội với Cử tri

Hội nghị tổng kết công tác HĐND: Khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị

Hà Nội

Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

TTXVN - Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

* Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động

Nêu "Giải pháp phát huy vai trò, thẩm quyền của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND trong việc quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương xây dựng cơ chế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, đây là một nội dung sát với thực tiễn trong tư duy đột phá, đổi mới của địa phương thời gian qua.

Năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm hiện thực hóa thể chế dân chủ, trở thành một cấu phần quan trọng bậc nhất của quản trị địa phương, nhất là trên các phương diện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát quyền lực nhà nước tại tỉnh. Quảng Ninh đã tổ chức thành công 4 Kỳ họp, ban hành 68 Nghị quyết đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn yêu cầu đổi mới phát triển của địa phương năm 2023, giữ vững đà tăng trưởng GRDP trên hai con số trong 9 năm liên tiếp (2015-2023) đạt 11,03%; gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu Vùng đồng bằng sông Hồng, quy mô nền kinh tế đạt 315.839 tỷ đồng, đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc, tăng 1,5 lần so với năm 2020; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm, HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời triển khai 32 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

"Tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia đa chiều; xây dựng, triển khai chuẩn nghèo mới của tỉnh cao gấp 1,4 so mức chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương về tiêu chí thu nhập. Chỉ số niềm tin của người dân đối với đảng, chính quyền Quảng Ninh qua điều tra xã hội học đạt trên 96%"- Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

* Đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp là trọng tâm

Trình bày về "Một số kết quả nổi bật của HĐND tỉnh Hậu Giang trong năm 2023, nhất là vai trò của HĐND trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, định hướng đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh mang tính đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 224 nghị quyết, với nhiều nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chỉ đạo và chính sách mới của Trung ương, chính sách đặc thù của tỉnh, các vấn đề phát sinh trong điều hành của chính quyền, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Các nghị quyết được ban hành kịp thời cụ thể hóa các chính sách mới theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đồng thời ban hành đồng bộ các chính sách đặc thù trên các lĩnh vực, nhất là 4 trụ cột phát triển của tỉnh nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Ông Trần Văn Huyến cho rằng, những đổi mới trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Qua đó, trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt một số kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện.

Thời gian tới, HĐND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, pháp luật của Nhà nước và triển khai có hiệu quả vào cuộc sống, nhất là thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, đẩy mạnh liên kết vùng bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Song hành với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiên trì cải cách hành chính; xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh theo hướng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, đột phá, đổi mới, sáng tạo, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp là trọng tâm; triển khai thực hiện có kết quả thực chất 3 nhiệm vụ đột phá là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; Đưa nghị quyết HĐND tỉnh vào cuộc sống; Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện.../.


Đỗ Bình

Xem thêm