Chính sách mới

Huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo huyện Tam Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

TTXVN - Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 102/QĐ-TTg công nhận huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Tam Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND huyện Tam Bình, với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc, từng địa phương trên địa bàn đã chủ động đề ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Nhờ sự chung sức, đồng lòng, huyện đã đạt nhiều kết quả khả quan. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hệ thống giao thông nông thôn đã bảo đảm xe ô tô đi đến trung tâm tất cả xã, thị trấn trong huyện. Thủy lợi được đầu tư ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 58,2 triệu đồng/năm, tăng bình quân hàng năm 3,41 triệu đồng/người/năm.

Huyện Tam Bình đã có 16 đơn vị hành chính cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện ngày càng đồng bộ, hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,6%. Tam Bình hiện có 20 hợp tác xã đang hoạt động; trong đó có 17 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã thương mại dịch vụ và 1 hợp tác xã thủ công mỹ nghệ (tăng 15 hợp tác xã so với năm 2011). Huyện đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao; trong đó, tập trung thực hiện các mô hình sản xuất đạt các tiêu chuẩn hữu cơ cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm có tiềm năng, có thị trường tiêu thụ…

Hệ thống giáo dục của huyện tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đạt được những kết quả cao trong phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở; chương trình phổ cập giáo dục phổ thông đạt kết quả tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên (tất cả xã và thị trấn đều có trạm y tế đạt chuẩn); hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn đạt 94,6%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Huyện quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có 6 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương tập trung thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Huyện phấn đấu bình quân thu nhập đầu người đạt 67 triệu đồng/năm trở lên; hộ nghèo giảm còn dưới 2%; lao động qua đào tạo tại xã nông thôn mới đạt 70%, tại xã nông thôn mới nâng cao đạt 75%; người dân tham gia bảo hiểm y tế hơn 95%. Địa phương phấn đấu đến năm 2025 có 70% số trường Mầm non, Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia…/.

Trần Phương

Xem thêm