Văn hóa

[Infographics] Mo Mường - "Bộ bách khoa thư dân gian" về người Mường

Mo Mường chứa đựng giá trị của nhiều loại hình văn hóa dân gian: văn học, diễn xướng, âm nhạc, múa và sân khấu, tín ngưỡng, tri thức dân gian.

TTXVN - Mo là hoạt động diễn xướng văn hóa dân gian được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mường.

Từ lúc sinh ra, lúc trưởng thành cho đến khi qua đời, ở tất cả những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của người Mường, luôn có sự hiện diện của các nghi lễ Mo Mường.

Mo là "bách khoa thư" về cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường, chứa đựng giá trị của nhiều loại hình văn hóa dân gian: văn học, diễn xướng, âm nhạc, múa và sân khấu, tín ngưỡng, tri thức dân gian. Trong đó, lời mo chính là những áng văn có dung lượng khổng lồ, chứa đựng những giá trị nhân văn, văn hóa, lịch sử, nhân sinh quan, vũ trụ quan.

(Nguồn: Infographics.vn)

Xem thêm