Chính phủ hành động

Kéo dài thời gian thí điểm Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 333/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…), kể từ ngày 1/4/2023 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

* Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý an toàn thực phẩm là mô hình mới, được Thủ tướng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm từ tháng 12/2016, kéo dài 3 năm. Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 3 năm.

Qua 6 năm, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn về thành lập mô hình cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã cho nhiều kết quả tích cực trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Do vậy, có một cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý an toàn thực phẩm là cần thiết./.

Hải Ngọc

Xem thêm