Quốc hội với Cử tri

Khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết về danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam

Hội đồng Dân tộc tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động năm 2024 sát với thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, phối hợp hành động có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Chiều 14/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng Dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm chủ trì phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Hội đồng Dân tộc đã đạt được trong năm 2023.

Nhấn mạnh năm 2024, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Hội đồng Dân tộc tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành; quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, mỗi thành viên trong Hội đồng tìm hiểu, nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2023 vừa qua; tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động năm 2024 sát với thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, phối hợp hành động có hiệu quả. Hội đồng Dân tộc tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì lập đề nghị và soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; đồng thời rà soát, thực hiện những việc chưa thực hiện theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Hội đồng Dân tộc quan tâm khẩn trương nghiên cứu, phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam; tiếp tục nắm chắc về những đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; của các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phối hợp thực hiện hiệu quả...

Năm 2023, Hội đồng Dân tộc đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, Hội đồng Dân tộc chủ trì lập đề nghị và soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hoàn thành một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2023, đạt nhiều kết quả thiết thực; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, một số vấn đề nổi lên trên các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Hội đồng Dân tộc đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thường trực Hội đồng Dân tộc cử đại diện tham gia các hoạt động các Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia xây dựng các báo cáo kết quả giám sát và làm việc tại một số địa phương./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm