Xây dựng Đảng

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Việc kiểm tra nhằm kịp thời ghi nhận các kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế.

TTXVN - Sáng 10/4, Đoàn kiểm tra số 7, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm trưởng đoàn chủ trì Hội nghị công bố Quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Việc kiểm tra nhằm kịp thời ghi nhận các kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ để tiếp tục triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra thông qua Kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Đại diện Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo kết quả tự kiểm tra của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã bám sát đề cương, phản ánh cơ bản về thực trạng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến của Đoàn.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An yêu cầu các thành viên đoàn trong quá trình kiểm tra cần thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra và bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch kiểm tra của đoàn. Quá trình kiểm tra phải sâu sát, cụ thể, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức Đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo kế hoạch./.

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm