Quốc hội với Cử tri

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Vi phạm của phương tiện bay siêu nhẹ ngày càng gia tăng

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng không nhân dân.
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 19/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân.

Theo Tờ trình dự án Luật do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày, việc xây dựng, ban hành Luật Phòng không nhân dân là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, có ý nghĩa thiết thực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng không nhân dân tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động phòng không nhân dân, quản lý các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không. Đồng thời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, công tác quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000m đang được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng; nhất là trong giai đoạn hiện nay, tàu bay không người lái đang được nghiên cứu, chế tạo, khai thác, sử dụng cho mục đích quân sự như một lực lượng tác chiến mới, mang lại hiệu quả chiến đấu cao. Ở trong nước, tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh và an toàn, an ninh hàng không.

Trên cơ sở 5 chính sách đã được Quốc hội thông qua, dự thảo Luật được xây dựng gồm 8 chương với 54 điều.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ; hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban cơ bản nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định quan hệ phối hợp về phòng không nhân dân; bổ sung quy định về tổ chức Câu lạc bộ hàng không; nghiên cứu, quy định cụ thể về việc sử dụng công trình công cộng, dân sinh, công trình lưỡng dụng làm công trình phòng không nhân dân, trận địa phòng không nhân dân trong thời bình và thời chiến; quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chính sách của Nhà nước đối với các chủ thể có liên quan.

Về khái niệm "tàu bay không người lái” và “phương tiện bay siêu nhẹ”, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn nội dung “cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của người lái” trong khái niệm “tàu bay không người lái”; cân nhắc, không liệt kê cụ thể các phương tiện trong khái niệm “phương tiện bay siêu nhẹ” mà quy định thống nhất với các khái niệm "tàu bay không người lái" gắn với những tính năng, đặc điểm, thuộc tính cơ bản của loại phương tiện này.

Điều này nhằm phân biệt rõ với khái niệm “tàu bay không người lái” làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết và thống nhất trong quản lý; xác định phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các loại khí cầu bay có người điều khiển hoặc khí cầu bay không có người điều khiển hay không để làm cơ sở cho việc quy định các biện pháp quản lý phù hợp./.

V.Đ

Xem thêm